Važeći cenovnik od 1.7.2020.

Cenovnik usluga na terenu


R.b. Usluga Cena
1 Izlazak servisera na teren Srbija po kilometru (način obračuna kilometraže: Stara Pazova-lokacija popravke-Stara Pazova) 36,00 RSD
*po kilometru
2 Putarine se dodatno naplaćuju
3 Započeti radni sat servisera radnim danom u vremenu od 8 do 16 časova 2.400,00 RSD
4 Započeti radni sat servisera na praznik ili posle 16 časova 3.600,00 RSD

  • Navedene cene odnose se na rad servisera, а cena za utrošeni materijal, rezervne delove i popravku u servisu se posebno naplaćuju.
  • U slučaju nepotrebnog zadržavanja servisera na mestu intervencije (čekanje na ključeve za aparat ili čekanje odgovornog lica od strane klijenta i slično), klijentu se naplaćuje započeti radni sat servisera i za to utrošeno vreme čekanja.

Cenovnik za aktiviranje aparata

Cena po aparatu / terminalu na ruletu

R.b. Usluga Cena
1 Izlazak servisera na teren Srbija po kilometru (način obračuna kilometraže: Stara Pazova-lokacija-Stara Pazova) 36,00 RSD
*po kilometru
2 Putarine se dodatno naplaćuju
3 Prva kontrola 3.000,00 RSD
4 Promena tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata 3.000,00 RSD
5 Vanredna kontrola 3.000,00 RSD


  • NAPOMENA: Date cene su bez obračuna pripadajućeg PDV.